Avís del contingut

El material que en aquest bloc es difundeix té com a finalitat aportar i recolzar als educadors/es. Aquesta difusió es fa sense cap fi lucratiu, per això no ens fem responsables de l'ús que els lectors/es li donen.

Si algú es sent molest amb l'ús d'alguna de les imatges, o si algú no desitja que apareguen determinades fotografies al bloc, soles ha de comunicar-ho i immediatament es retiraran les imatges corresponents.

Així mateix, les cançons i discos postejats ací són propietat dels seus respectius autors. En aquest bloc són utilitzats únicament per a propòsits d'avaluació i promoció i sense ànim de lucre. L'usuari, al decarregar qualsevol arxiu, es compromet a eliminar-lo en un temps no major a 24 hores. Repetim: no ens fem responsables de l'ús que aquest puga donar-li. Les cançons i discos que baixen d'aquest lloc deuen ser seues. Si els agrada, no dubten en comprar l'original.

Gràcies.