23 de març 2010

Bits d'oficis

Sóc l'Elisabeth, una mestra d' Alfarràs. Aquest curs faig P-5 però he tingut els mateixos alumnes des de P-3 i ho fem i ho han fet servir tots els nivells. us envio una bits per treballar els oficis. Espero que us vagin bé. A nosaltres ens hen fet molt de servei.